Psalms (130/150)  

1. Ya Rəbb, dərinliklərdən Səni səsləyirəm.
2. Ey Xudavənd, səsimi eşit, Yalvarış səsimi yaxşı dinlə.
3. Ya Rəbb, bizim təqsirlərimizi siyahıya alsan, Bəs, ey Xudavənd, kim bunun qarşısında dayana bilər?
4. Amma Sən bağışlayansan, Ona görə hamı Səndən çəkinir.
5. Rəbbi gözləyirəm, döyünən ürəyim gözləyir, Onun sözünə ümid edirəm.
6. Keşikçilər səhərin açılmasını gözlər, Bəli, keşikçilər səhərin açılmasını gözlər, Qəlbimsə bundan da çox Xudavəndin həsrətini çəkər.
7. Ey İsrail, Rəbbə ümidini bağla! Çünki Rəbdə məhəbbət var, Onda bol-bol qurtuluş var.
8. Ey İsrail, O səni Bütün təqsirlərindən azad edər!

  Psalms (130/150)