Psalms (129/150)  

1. Qoy İsrail söyləsin: «Mənə gəncliyimdən bəri əzab verdilər.
2. Bəli, gəncliyimdən bəri mənə əzab verdilər, Lakin məğlub edə bilmədilər.
3. Elə bil kürəyimdə kotan sürüblər, Qamçılarla bədənimə uzun-uzun şırım çəkiblər.
4. Rəbb isə adildir, Pislərin buxovlarını qırdı».
5. Siona nifrət bəsləyənlərin hamısı Qoy xəcalət içində geri qovulsun!
6. Qoy cücərmədən solsunlar, Damda bitən ot kimi olsunlar!
7. O, biçinçinin ovcunu, Dərz bağlayanın qucağını doldurmaz!
8. Yoldan keçən onlara belə deməz: «Rəbb sizə xeyir-dua versin, Sizə Rəbbin ismi ilə alqış olsun!»

  Psalms (129/150)