Psalms (126/150)  

1. Rəbb Siona bəxtəvər günlərini qaytaranda Bizə röya kimi gəldi.
2. Dodaqlarımızdan gülüş tökülürdü, Dilimizdən sevinc harayı yüksəlirdi. Millətlər öz aralarında belə deyirdi: «Rəbb onlar üçün böyük işlər görüb».
3. Bunun üçün sevinirik, Çünki Rəbb bizim üçün böyük işlər görüb.
4. Selləri Negevə qaytardığın kimi, Ya Rəbb, o bəxtəvər günləri bizə qaytar.
5. Göz yaşı ilə əkənlər Sevinc harayı çəkərək biçəcək.
6. Ağlaya-ağlaya toxum torbasını daşıyıb-gedən Sevinc harayı ilə dərzləri daşıya-daşıya gələcək.

  Psalms (126/150)