Psalms (124/150)  

1. İndi İsrail söyləsin: Rəbb tərəfimizi saxlamasaydı,
2. Bizə qarşı insanlar qalxarkən Rəbb tərəfimizi saxlamasaydı,
3. Bizə qarşı qəzəblərindən yanarkən Bizi diri-diri udardılar,
4. Sular bizi yuyub-aparardı, Sellər üstümüzü basardı,
5. Azğın sular üstümüzü basardı.
6. Alqış olsun Rəbbə! O bizi onların dişlərinə ov etmədi.
7. Bizi ovçunun tələsindən bir quş kimi qurtardı, Tələ qırıldı, canımız azad oldu.
8. Bizə Rəbbin adından, Göyləri və yeri yaradandan yardım gəlir.

  Psalms (124/150)