Psalms (123/150)  

1. Ey göylərdəki taxtında Oturan, Gözlərimi Sənə dikmişəm.
2. Ağasının əlinə baxan qul kimi, Xanımının əlinə baxan kəniz tək Biz də Allahımız Rəbbə göz dikmişik, Bizə rəhm etməsini gözləyirik.
3. Bizə rəhm et, ya Rəbb, rəhm et! Çünki təhqirlərdən doymuşuq.
4. Laqeydlərin rişxəndləri, Təkəbbürlülərin təhqirləri bizi cana doydurdu.

  Psalms (123/150)