Psalms (112/150)  

1. Rəbbə həmd edin! Nə bəxtiyardır Rəbdən qorxan, Əmrlərindən zövq alan insan!
2. Nəsli yer üzündə güclü olacaq, Əməlisalehlərin övladları xeyir-dua alacaq.
3. Evindən bolluq və sərvət əskilməz, Salehliyi əbədi qalar.
4. Zülmətdə belə, əməlisaleh insanlar üçün, Lütfkar, rəhmli və saleh adamlar üçün nur doğar.
5. Səxavətlə borc verən, İşlərini ədalətlə görən yaxşı insandır.
6. Belə adam əsla sarsılmaz, Saleh insan əbədi olaraq yadda qalacaq.
7. Pis xəbərdən qorxmaz, Rəbbə güvəndiyi üçün ürəyi möhkəmdir,
8. Cəsur ürəklidir, Düşmənlərinin süqutunu görənədək qorxmaz.
9. Səpələyər, fəqirlərə paylayar, Salehliyi əbədi qalar, Qüdrəti və hörməti ucalar.
10. Pis adamsa bunu görüb qəzəblənər, Dişlərini qıcıdar, yanıb-tökülər, Pislərin arzusu puç olar.

  Psalms (112/150)