Psalms (111/150)  

1. Rəbbə həmd edin! Əməlisalehlər məclisində, icma arasında Bütün qəlbimlə Rəbbə şükür edəcəyəm.
2. Rəbbin işləri böyükdür, Bunlardan zövq alanlar ibrət götürür.
3. Əməllərində ehtişamı, əzəməti görünür, Salehliyi əbədi qalır.
4. Xariqələrini xalqının yadına salır. Rəbb lütfkar və rəhmlidir,
5. Ondan qorxanları bəsləyərək saxlayır, Öz əhdini əbədi olaraq yadda saxlayır.
6. Xalqına millətlərin torpaqlarını verərək Qüdrətli işlərini onlara göstərdi.
7. Əllərinin işləri sədaqət və ədalətdir, Onun bütün qayda-qanunları etibarlıdır.
8. Onlar həmişə, əbədi olaraq möhkəmdir, Sədaqətdən, düzlükdən yaranmışdır.
9. Öz xalqına qurtuluş göndərdi, Əhdi əbədi olsun deyə əmr verdi, İsmi müqəddəsdir, zəhmlidir.
10. Rəbb qorxusu hikmətin başlanğıcıdır, Buna əməl edənlərin sağlam düşüncəsi vardır. Ona əbədi olaraq həmdlər olsun!

  Psalms (111/150)