Psalms (11/150)  

1. Rəbbə pənah gətirmişəm. Könlümə necə deyə bilərsiniz ki, Quş kimi dağlara uç?
2. Bax pislər ox-kaman qurublar, Oxlarını yayın üstünə qoyublar, Qaranlıqda dayanıblar, Ürəyidüz olanları nişan alıblar.
3. Əgər hər şey təməlindən dağılarsa, Salehlər nə edə bilər?
4. Rəbb Öz müqəddəs məbədindədir, Onun taxtı göylərdədir. Rəbbin görən gözləri var, gözünü açar, Bəşər övladlarına diqqətlə baxar.
5. Rəbb saleh adamı sınaqdan keçirir, Pisə, zülmkarasa nifrət edir.
6. Pislərin üstünə odlu köz, kükürd yağdırır, Onların kasalarına düşən pay səmum yeli olacaq.
7. Çünki Rəbb adildir, ədaləti sevir, Əməlisalehlər Onun üzünü görəcək.

  Psalms (11/150)