Psalms (1/150)  

1. Pislərin məsləhəti ilə getməyən, Günahkarların yolunda dayanmayan, Rişxəndçilərin arasında oturmayan insan nə bəxtiyardır!
2. O ancaq Rəbbin Qanunundan zövq alar, Gecə-gündüz bu təlimatı dərin düşünər.
3. Axar sular kənarında əkilən ağac kimi Barını mövsümündə verər, Yarpağı solmaz, Etdiyi hər işdə uğur qazanar.
4. Pis adamlarsa belə deyil, Onlar yelin sovurduğu saman çöpünə bənzəyər.
5. Buna görə pis adamlar hökm günündə, Günahkarlar salehlərin məclisində dayana bilməz.
6. Çünki Rəbb salehlərin yolunu qoruyur, Pislərinsə yolu onları ölümə aparır.

      Psalms (1/150)