Joshua 15/24   

يهودا اؤولادلاري قبئله‌سئنه دوشَن تورپاق، نسئل‌لرئنه گؤره، اِدوم سرحدئنه، جنوبا طرف و اورانين لاپ جنوبوندا يِرلَشَن سئن صحراسينا قدر چاتيردي. .1
اونلارين جنوب سرحدي دوز دهنزي قورتاران يردن يعني جنوبدا يِرلَشن خلئجدن باشلاييردي. .2
سونرا عَقرَبّئم کچئدئنئن جنوبوندان کچئب، سئنه يتئشئردي و اورادان قِدِش‌بَرنِعه‌نئن جنوبوندان قالخيب خِصرونا چاتيردي. بورادان اَدّارا قالخيب قَرقاعا دؤنوردو. .3
سونرا دا عَصموندن کچئب، مئصئر دره‌سئنه چيخيردي و بو سرحدئن آخيري دهنزده قورتاريردي. جنوب سرحدلري بو ائدي. .4
شرق سرحدي دوز دهنزئندن اوردون چايينين آغزينا قدر ائدي. شئمال طرفدن ده بو سرحد اوردون چاييندا يِرلَشن دهنز خلئجئندن باشلاييردي. .5
سونرا بو سرحد بِيت‌حوگلايا قالخيب، بِيت‌عَرابانين شئماليندان کچئردي و رِعوبئن اوغلو بوهه‌نئن قاياسينا چاتيردي. .6
سونرا دا آکور دره‌سئندن دِبئره چيخيب، شئمالا، گئلگالا طرف دونوردو کي، اَدومّئمئن يوخاري بؤلگه‌سئنئن موقابئلئنده ائدي؛ سرحد بورادان عِين‌شِمِش سولارينا کچئردي و اونون آخيري عِين‌روگِلئن يانيندا ائدي. .7
سونرا سرحد بِن‌هئنّوم دره‌سئندن کچه‌رک، يِبوسلولارين شهرئنئن، يعني اورشلئمئن جنوب سمتئندن کچئردي. بورادان داغين تپه‌سئنه قالخيردي کي، قربده هئنّوم دره‌سئنئن موقابئلئنده‌دئر، يعني رِفاعئم دره‌سئنئن شئمال سمتئنده. .8
بو داغين تپه‌سئندن ده نِفتواَخ سولارينين منبعئنه طرف اوزانيب، عِفرون داغينداکي شهرلره چيخيردي و اورادان بَعَله، يعني قئريَت‌يِعه‌رئمه طرف اوزانيردي. .9
بَعَله‌دن قربه طرف، سِعئر داغينا قدر دؤنَندن سونرا، يِعه‌رئم داغينين، يعني کِسالونون شئمال طرفئندن کِچئب، بِيت‌شِمِش اِنئردي و تئمنايا چاتيردي. .10
سونرا دا عِقرونون يانيندان شئمالا طرف چيخيردي. سونرا سرحد شئکّرونا اوزانيب، بَعَله داغينا کچئردي و يَبنِعِله قالخيردي. بورادا سرحدئن آخيري دهنزده قورتاريردي. .11
قرب سرحدي بؤيوک دهنزئن ساحئلي ائدي. يهودا اؤولادلارينين نسئل‌لرئنه گؤره ورئلَن تورپاغين اطراف سرحدي بله ائدي. .12
يوشَع يهودالي‌لارين تورپاغيندا اولان قئريَت‌اَربَعه‌ني، يعني خِبرونو، ربّئن امرئنه گؤره ائرث اولاراق يِفونّه اوغلو کالئبه وردی. اَربَع عَناقين آتاسي ائدي. .13
کالئب اورادان عَناقين اوچ اوغلونو قوودو؛ شِشه‌يي، اَخئمنی و تَلمه‌يي کي، عَناقين اوغلوللاري ائدئلر. .14
سونرا دِبئر اهالئسئنئن ضئدّئنه چيخدي؛ دِبئرئن اوّلکي آدي قئريَت‌سِفِر ائدي. .15
کالئب ددي: "کئم قئريَت‌سِفِرلی‌لري قيريب اوراني آلسا، قيزيم عَکساني اونا اَره وره‌جيم." .16
اوراني کالئبئن قارداشي قِنَزئن اوغلو عوتني‌اِل آلدي. کالئب ده قيزي عَکساني اونا اَره وردی. .17
عَکسا عوتني‌اِلئن يانينا گلدئکده اونو راضي اتدي کي، کالئبدن بئر زَمي ائسته‌سئن. قيز اِششه‌يئندن دوشَنده کالئب اونا ددي: "نه ائسته‌يئرسن؟" .18
عَکسا ددي: "منه بئر برکت ور. ائندي کي نِگِب تورپاغيني منه ورئبسن، اوندا سو قايناقلاريني دا منه ور." کالئب اونا يوخاريداکي و آشاغيداکي سو قايناقلاريني وردی. .19
يهودا اؤولادلارينين قبئله‌سئنئن ائرث تورپاغي، نسئل‌لرئنه گؤره، بودور: .20
يهودا اؤولادلاري قبئله‌سئنئن اِدوم سرحدئنه طرف لاپ جنوبدا يِرلَشن شهرلري بونلاردير: قَبصِه‌اِل، عِدِر، ياگور، .21
قئنا، دئمونا، عَدعادا، .22
قِدِش، خاصور، يئتنان، .23
زئف، طِلِم، بِعَلوت، .24
خاصورخَده‌تا، قِرئيوت‌خِصرون، يعني خاصور .25
اَمام، شِمَع، مولادا، .26
خَصَرگَدّا، خِشمون، بِيت‌پِلِط، .27
خَصَر‌شوعال، بئرشئباع، بئزيوتِيا، .28
بَعَله، عئيئم، عاصِم، .29
اِلتولَد، کِسئل، خورما، .30
صئقلَگ، مَدمَنّا، سنسنّا، .31
لِباوت، سئلخئم، عَيئن و رئمّون. بو شهرلرئن هاميسي کَندلري ائله بئرلئکده ائيئرمي دوقّوز شهر ائدي. .32
هامار بؤلگه‌ده يِرلَشن شهرلر ده بونلاردير: اِشتاول، صورعا، اَشنا، .33
زانواَخ، عِين‌گَنّئم، تَپّواَخ، عِينام، .34
يَرموت، عَدولّام، سوکو، عَزئقه، .35
شَعه‌ره‌يئم، عَدئته‌يئم، گِدِرا و گِدِروته‌يئم. بونلار دا کَندلري ائله بئرلئکده اون دؤرد شهر ائدي. .36
صِنان، خَداشا، مئگدَل‌گاد، .37
دئلعان، مئصپِه، يوقتِه‌اِل، .38
لاکئش، بوصقَت، عِگلون، .39
کَبّون، لَخماس، کئتلئش، .40
گِدِروت، بِيت‌داگون، نَعَما و مَقّدا. بونلار دا کَندلري ائله بئرلئکده اون آلتي شهر ائدي. .41
لئبنا، عِتِر، عاشان، .42
يئفتاخ، اَشنا، نِصئب، .43
قِعئلا، اَکزئب و مارِشا. بونلار دا کَندلري ائله بئرلئکده دوقّوز شهر ائدي. .44
قصبه‌لري و کَندلري ائله بئرلئکده عِقرون، .45
عِقروندان دهنزه قدر کَندلري ائله بئرلئکده بوتون اَشدود اطرافيندا يِرلَشنلر، .46
اَشدود و اونون قصبه‌لري ائله کَندلري، مئصئر دره‌سئنه و بؤيوک دهنزئن ساحئلئنه قدر اولان غَزّا و اونون قصبه‌لري ائله کَندلري. .47
داغليق بؤلگه‌سئنده يِرلَشن شهرلر ده بونلاردير: شامئر، يَتّئر، سوکو، .48
دنّا، قئريَت‌سنّا يعني دِبئر، .49
عَناب، اِشتِمو، عانئم، .50
گوشِن، خولون و گئلو. بونلار دا کَندلري ائله بئرلئکده اون بئر شهر ائدي. .51
اَرَب، دوما، اِشعان، .52
يانوم، بِيت‌تَپّواَخ، اَفِقا، .53
خومطا، قئريَت‌اَربَع يعني خِبرون، صئعور. بونلار دا کَندلري ائله بئرلئکده دوقّوز شهر ائدي. .54
ماعون، کَرمِل، زئف، يوطّا، .55
يئزرِعِل، يوقدِعام، زانواَخ، .56
قه‌يئن، گئبعا، تئمنا. بونلار دا کَندلري ائله بئرلئکده اون شهر ائدي. .57
خَلخول، بِيت‌صور، گِدور، .58
مَعه‌رات، بِيت‌عَنوت، اِلتِقون. بونلار دا کَندلري ائله بئرلئکده آلتي شهر ائدي. .59
قئريَت‌بَعَل، يعني قئريَت‌يِعه‌رئم، رَبّا. بونلار دا کَندلري ائله بئرلئکده ائکي شهر ائدي. .60
چؤللوکده يِرلَشَن شهرلر ده بونلاردير: بِيت‌عَرابا، مئدّئن، سِکاکا، .61
نئبشان، دوز شهري، عِين‌گِدي. بونلار دا کَندلري ائله بئرلئکده آلتي شهر ائدي. .62
لاکئن يهودا اؤولادلاري اورشلئمده ياشايان يِبوسلولاري قووا بئلمه‌دئلر و يِبوسلولار بو گونه قدر يهودا اؤولادلاري ائله بئرلئکده اورشلئمده ياشاييرلار. .63

  Joshua 15/24