Ezra 2/10   

وهؤلاء هم بنو الكورة الصاعدون من سبي المسبيين الذين سباهم نبوخذناصّر ملك بابل الى بابل ورجعوا الى اورشليم ويهوذا كل واحد الى مدينته .1
الذين جاءوا مع زربابل يشوع نحميا سرايا رعلايا مردخاي بلشان مسفار بغواي رحوم بعنة. عدد رجال شعب اسرائيل. .2
بنو فرعوش الفان ومئة واثنان وسبعون. .3
بنو شفطيا ثلاث مئة واثنان وسبعون. .4
بنو آرح سبع مئة وخمسة وسبعون. .5
بنو فحث موآب من بني يشوع ويوآب الفان وثمان مئة واثنا عشر. .6
بنو عيلام الف ومئتان واربعة وخمسون. .7
بنو زتو تسع مئة وخمسة واربعون. .8
بنو زكاي سبع مئة وستون. .9
بنو باني ست مئة واثنان واربعون. .10
بنو باباي ست مئة وثلاثة وعشرون. .11
بنو عرجد الف ومئتان واثنان وعشرون. .12
بنو ادونيقام ست مئة وستة وستون. .13
بنو بغواي الفان وستة وخمسون. .14
بنو عادين اربع مئة واربعة وخمسون. .15
بنو آطير من يحزقيا ثمانية وتسعون. .16
بنو بيصاي ثلاث مئة وثلاثة وعشرون. .17
بنو يورة مئة واثنا عشر. .18
بنو حشوم مئتان وثلاثة وعشرون. .19
بنو جبّار خمسة وتسعون. .20
بنو بيت لحم مئة وثلاثة وعشرون. .21
رجال نطوفة ستة وخمسون. .22
رجال عناثوث مئة وثمانية وعشرون. .23
بنو عزموت اثنان واربعون. .24
بنو قرية عاريم كفيرة وبئيروت سبع مئة وثلاثة واربعون. .25
بنو الرامة وجبع ست مئة وواحد وعشرون. .26
رجال مخماس مئة واثنان وعشرون. .27
رجال بيت ايل وعاي مئتان وثلاثة وعشرون. .28
بنو نبو اثنان وخمسون. .29
بنو مغبيش مئة وستة وخمسون. .30
بنو عيلام الآخر الف ومئتان واربعة وخمسون. .31
بنو حاريم ثلاث مئة وعشرون. .32
بنو لود بنو حاديد واونو سبع مئة وخمسة وعشرون. .33
بنو اريحا ثلاث مئة وخمسة واربعون. .34
بنو سناءة ثلاثة آلاف وست مئة وثلاثون .35
اما الكهنة فبنو يدعيا من بيت يشوع تسع مئة وثلاثة وسبعون. .36
بنو امّير الف واثنان وخمسون. .37
بنو فشحور الف ومئتان وسبعة واربعون. .38
بنو حاريم الف وسبعة عشر .39
اما اللاويون فبنو يشوع وقدميئيل من بني هودويا اربعة وسبعون .40
المغنون بنو آساف مئة وثمانية وعشرون .41
بنو البوابين بنو شلوم بنو آطير بنو طلمون بنو عقّوب بنو حطيطا بنو شوباي الجميع مئة وتسعة وثلاثون .42
النثينيم بنو صيحا بنو حسوفا بنو طباعوت .43
بنو قيروس بنو سيعها بنو فادون .44
بنو لبانة بنو حجابة بنو عقّوب .45
بنو حاجاب بنو شملاي بنو حانان. .46
بنو جديل بنو حجر بنو رآيا .47
بنو رصين بنو نقودا بنو جزّام .48
بنو عزّا بنو فاسيح بنو بيساي .49
بنو اسنة بنو معونيم بنو نفوسيم .50
بنو بقبوق بنو حقوفا بنو حرحور .51
بنو بصلوت بنو محيدا بنو حرشا .52
بنو برقوس بنو سيسرا بنو ثامح .53
بنو نصيح بنو حطيفا .54
بنو عبيد سليمان بنو سوطاي بنو هسّوفرث بنو فرودا .55
بنو يعلة بنو درقون بنو جدّيل .56
بنو شفطيا بنو حطّيل بنو فوخرة الظباء بنو آمي. .57
جميع النثينيم وبني عبيد سليمان ثلاث مئة واثنان وتسعون .58
وهؤلاء هم الذين صعدوا من تل ملح وتل حرشا كروب ادّان امّير. ولم يستطيعوا ان يبينوا بيوت آبائهم ونسلهم هل هم من اسرائيل. .59
بنو دلايا بنو طوبيا بنو نقودا ست مئة واثنان وخمسون. .60
ومن بني الكهنة بنو حبايا بنو هقوص بنو برزلاي الذي اخذ امرأة من بنات برزلاي الجلعادي وتسمى باسمهم. .61
هؤلاء فتشوا على كتابة انسابهم فلم توجد فرذلوا من الكهنوت .62
وقال لهم الترشاثا ان لا يأكلوا من قدس الاقداس حتى يقوم كاهن للاوريم والتمّيم. .63
كل الجمهور معا اثنان واربعون الفا وثلاث مئة وستون .64
فضلا عن عبيدهم وامائهم فهؤلاء كانوا سبعة آلاف وثلاث مئة وسبعة وثلاثين ولهم من المغنّين والمغنيات مئتان. .65
خيلهم سبع مئة وستة وثلاثون. بغالهم مئتان وخمسة واربعون .66
جمالهم اربع مئة وخمسة وثلاثون. حميرهم ستة آلاف وسبع مئة وعشرون .67
والبعض من رؤوس الآباء عند مجيئهم الى بيت الرب الذي في اورشليم تبرعوا لبيت الرب لاقامته في مكانه. .68
اعطوا حسب طاقتهم لخزانة العمل واحدا وستين الف درهم من الذهب وخمسة آلاف منّا من الفضة ومئة قميص للكهنة. .69
فاقام الكهنة واللاويون وبعض الشعب والمغنون والبوابون والنثينيم في مدنهم وكل اسرائيل في مدنهم .70

  Ezra 2/10