1Chronicles 2/29   

هؤلاء بنو اسرائيل. رأوبين شمعون لاوي ويهوذا يساكر وزبولون .1
دان يوسف وبنيامين نفتالي جاد واشير. .2
بنو يهوذا عير واونان وشيلة. ولد الثلاثة من بنت شوع الكنعانية. وكان عير بكر يهوذا شريرا في عيني الرب فاماته. .3
وثامار كنته ولدت له فارص وزارح. كل بني يهوذا خمسة. .4
ابنا فارص حصرون وحامول. .5
وبنو زارح زمري وايثان وهيمان وكلكول ودارع. الجميع خمسة. .6
وابن كرمي عخار مكدّر اسرائيل الذي خان في الحرام. .7
وابن ايثان عزريا. .8
وبنو حصرون الذين ولدوا له يرحمئيل ورام وكلوباي. .9
ورام ولد عمّيناداب وعمّيناداب ولد نحشون رئيس بني يهوذا .10
ونحشون ولد سلمو وسلمو ولد بوعز .11
وبوعز ولد عوبيد وعوبيد ولد يسّى. .12
ويسّى ولد بكره اليآب وابيناداب الثاني وشمعى الثالث .13
ونثنئيل الرابع وردّاي الخامس .14
واوصم السادس وداود السابع. .15
واختاهم صروية وابيجايل. وبنو صروية ابشاي ويوآب وعسائيل ثلاثة. .16
وابيجايل ولدت عماسا وابو عماسا يثر الاسمعيلي .17
وكالب بن حصرون ولد من عزوبة امرأته ومن يريعوث. وهؤلاء بنوها ياشر وشوباب واردون. .18
وماتت عزوبة فاتخذ كالب لنفسه أفرات فولدت له حور. .19
وحور ولد اوري واوري ولد بصلئيل. .20
وبعد دخل حصرون على بنت ماكير ابي جلعاد واتخذها وهو ابن ستين سنة فولدت له سجوب. .21
وسجوب ولد يائير وكان له ثلاث وعشرون مدينة في ارض جلعاد. .22
واخذ جشور وارام حوّوث يائير منهم مع قناة وقراها ستين مدينة. كل هؤلاء بنو ماكير ابي جلعاد. .23
وبعد وفاة حصرون في كالب افراتة ولدت له ابيّاه امرأة حصرون اشحور ابا تقوع .24
وكان بنو يرحمئيل بكر حصرون البكر رام ثم بونة واورن واوصم واخيّا. .25
وكانت امرأة اخرى ليرحمئيل اسمها عطارة. هي ام اونام. .26
وكان بنو رام بكر يرحمئيل معص ويمين وعاقر. .27
وكان ابنا اونام شمّاي وياداع. وابنا شمّاي ناداب وابيشور. .28
واسم امرأة ابيشور ابيحايل وولدت له احبان وموليد. .29
وابنا ناداب سلد وافّايم. ومات سلد بلا بنين. .30
وابن افّايم يشعي وابن يشعي شيشان وابن شيشان احلاي. .31
وابنا ياداع اخي شمّاي يثر ويوناثان. ومات يثر بلا بنين. .32
وابنا يوناثان فالت وزازا. هؤلاء هم بنو يرحمئيل. .33
ولم يكن لشيشان بنون بل بنات. وكان لشيشان عبد مصري اسمه يرحع. .34
فاعطى شيشان ابنته ليرحع عبده امرأة فولدت له عتّاي. .35
وعتّاي ولد ناثان وناثان ولد زاباد .36
وزاباد ولد افلال وافلال ولد عوبيد .37
وعوبيد ولد ياهو وياهو ولد عزريا .38
وعزريا ولد حالص وحالص ولد إلعاسة .39
وإلعاسة ولد سسماي وسسماي ولد شلّوم .40
وشلّوم ولد يقمية ويقمية ولد اليشمع .41
وبنو كالب اخي يرحمئيل ميشاع بكره. هو ابو زيف. وبنو مريشة ابي حبرون. .42
وبنو حبرون قورح وتفّوح وراقم وشامع. .43
وشامع ولد راقم ابا يرقعا. وراقم ولد شمّاي. .44
وابن شمّاي معون ومعون ابو بيت صور. .45
وعيفة سرية كالب ولدت حاران وموصا وجازيز. وحاران ولد جازيز. .46
وبنو يهداي رجم ويوثام وجيشان وفلط وعيفة وشاعف. .47
واما معكة سرية كالب فولدت شبر وترحنة. .48
وولدت شاعف ابا مدمنّة وشوا ابا مكبينا وابا جبعا. وبنت كالب عكسة .49
هؤلاء هم بنو كالب بن حور بكر افراتة. شوبال ابو قرية يعاريم .50
وسلما ابو بيت لحم وحاريف ابو بيت جادير. .51
وكان لشوبال ابي قرية يعاريم بنون هرواه وحصي همّنوحوت .52
وعشائر قرية يعاريم اليثري والفوتي والشماتي والمشراعي. من هؤلاء خرج الصرعي والاشتاولي. .53
بنو سلما بيت لحم والنطوفاتي وعطروت بيت يوآب وحصي المنوحي الصرعي. .54
وعشائر الكتبة سكان يعبيص ترعاتيم وشمعاتيم وسوكاتيم. هم القينيون الخارجون من حمّة ابي بيت ركاب .55

  1Chronicles 2/29