Psalms (95/150)  

1. Ejani, t'i këndojmë me gëzim Zotit; t'i dërgojmë britma gëzimi kalasë së shpëtimit tonë.
2. Le të shkojmë në prani të tij me lavde, ta kremtojmë me këngë.
3. Sepse Zoti është një Perëndi i madh dhe një Mbret i madh mbi gjithë perënditë.
4. Në duart e tij janë thellësitë e tokës dhe të tijat janë majat e larta të maleve.
5. I tij është deti, sepse ai e ka bërë, dhe dheu i thatë që duart e tij kanë modeluar.
6. Ejani, të adhurojmë dhe të përkulemi; të gjunjëzohemi përpara Zotit që na ka bërë.
7. Sepse ai është Perëndia ynë dhe ne jemi populli i kullotës së tij dhe kopeja për të cilën ai kujdeset. Sot, po të jetë se dëgjoni zërin e tij,
8. "mos e fortësoni zemrën tuaj si në Meriba, si ditën e Masas në shkretëtirë,
9. ku etërit tuaj më tunduan dhe më vunë në provë, edhe pse i kishin parë veprat e mia.
10. Për dyzet vjet e pata neveri atë brez dhe thashë: "Janë një popull me zemër të përdalë dhe nuk i njohin rrugët e mia.
11. Prandaj u betova në zemërimin tim: Nuk do të hyjnë në prehjen time".

  Psalms (95/150)