Psalms (87/150)  

1. Ai i vuri themelet e tij mbi malet e shenjta.
2. Zoti i do portat e Sionit më tepër se të gjitha banesat e Jakobit.
3. Gjëra të lavdishme thuhen për ty, o qytet i Perëndisë. (Sela)
4. Do të përmend Egjiptin dhe Babiloninë ndër ata që më njohin. Ja Filistia dhe Tiro, së bashku me Etiopinë: "Ky ka lindur atje".
5. Dhe do të thuhet për Sionin: "Ky dhe ai kanë lindur tek ai; dhe vetë Shumë i Larti do ta bëjë të qëndrueshëm".
6. Zoti duke shqyrtuar popujt, do të regjistrojë: "Ky ka lindur atje". (Sela)
7. Dhe këngëtarët dhe ata që u bien veglave do të thonë: "Të gjitha burimet e mia të jetës dhe të gëzimit janë te ti".

  Psalms (87/150)