Psalms (82/150)  

1. Perëndia rri në kuvendin e Perëndisë, ai gjykon në mes të perëndive.
2. Deri kur do të gjykoni padrejtësisht dhe do të mbani anët e të pabesëve? (Sela)
3. Mbroni të dobëtin dhe jetimin, sigurojini drejtësi të vuajturit dhe të varfërit.
4. Çlironi të mjerin dhe nevojtarin; shpëtojeni nga dora e të pabesit.
5. Ata nuk dinë asgjë dhe nuk kuptojnë asgjë, dhe ecin në terr; të gjitha themelet e tokës po luajnë.
6. Unë kam thënë: "Ju jeni perëndi, jeni të gjithë bijtë e Shumë të Lartit.
7. Megjithatë ju do të vdisni si njerëzit e tjerë dhe do të bini si çdo i fuqishëm tjetër".
8. Çohu, o Perëndi, gjyko tokën, sepse ti do të trashëgosh tërë kombet.

  Psalms (82/150)