Psalms (70/150)  

1. O Perëndi, nxito të më çlirosh. O Zot, nxito të më ndihmosh.
2. U turpërofshin dhe u hutofshin ata që kërkojnë jetën time; kthefshin kurrizin dhe u mbulofshin me turp ata që kërkojnë të keqen time.
3. Kthefshin kurrizin për shkak të turpit të tyre ata që thonë: "Ah, ah!".
4. U gëzofshin dhe ngazëllofshin te ti të gjithë ata që të kërkojnë, dhe ata që duan shpëtimin tënd thënçin vazhdimisht: "U përlëvdoftë Perëndia!".
5. Por unë jam i varfër dhe nevojtar; o Perëndi, nxito të më vish në ndihmë; ti je ndihma ime dhe çlirimtari im; o Zot, mos vono.

  Psalms (70/150)