Psalms (148/150)  

1. Aleluja. Lëvdoni Zotin nga qiejtë, lëvdojeni në vendet shumë të larta.
2. Lëvdojeni, ju të gjithë engjëjt e tij, lëvdojeni ju mbarë ushtritë e tij.
3. Lëvdojeni, o diell dhe hënë, lëvdojeni, ju mbarë yje të ndritshme.
4. Lëvdojeni, ju qiej të qiejve, dhe ju ujëra përmbi qiejtë.
5. Tërë këto gjëra le të lëvdojnë emrin e Zotit, sepse ai dha urdhër dhe ato u krijuan.
6. Ai i ka vendosur përjetë, në përjetësi; por ka bërë një statut që nuk do të kalojë kurrë.
7. Lëvdojeni Zotin nga toka, ju përbindësh të detit dhe mbarë oqeane,
8. zjarr dhe breshër, borë dhe re, ajër i shtrëngatës që zbaton urdhërat e tij,
9. mbarë male dhe kodra, mbarë dru frutorë dhe kedra;
10. ju mbarë kafshë të egra dhe shtëpiake, rrëshqanorë dhe zogj me krahë;
11. ju mbretër të dheut dhe mbarë popuj, princa dhe gjyqtarë të tokës;
12. të rinj dhe vajza, pleq dhe fëmijë.
13. Le të lëvdojnë emrin e Zotit, sepse vetëm emri i tij përlëvdohet. Lavdia e tij qëndron përmbi tokën dhe qiejtë.
14. Ai e ka rritur forcën e popullit të tij, një arsye kjo lëvdimi për të gjithë shenjtorët e tij, për bijtë e Izraelit, një popull i afërt për të. Aleluja.

  Psalms (148/150)