Psalms (134/150)  

1. Ja, bekoni Zotin, ju, të gjithë shërbëtorët e Zotit, që e kaloni natën në shtëpinë e Zotit.
2. Ngrini duart në drejtim të shenjtores dhe bekoni Zotin.
3. Të bekoftë Zoti nga Sioni, ai që ka krijuar qiejtë dhe tokën.

  Psalms (134/150)