Psalms (133/150)  

1. Ja, sa e mirë dhe e kënaqshme është që vëllezërit të banojnë bashkë në unitet!
2. Éshtë si vaji i çmuar i shpërndarë mbi krye, që zbret mbi mjekrën e Aaronit, që zbret deri në cep të rrobave të tij.
3. Éshtë si vesa e Hermonit, që zbret mbi malet e Sionit, sepse atje Zoti ka vënë bekimin, jetën në përjetësi.

  Psalms (133/150)