Psalms (128/150)  

1. Lum kushdo që ka frikë nga Zoti dhe që ecën në rrugët tij.
2. Atëherë ti do të hash me mundin e duarve të tua, do të jesh i lumtur dhe do të gëzosh begatinë.
3. Gruaja jote do të jetë si një hardhi prodhimtare në intimitetin e shtëpisë sate, bijtë e tu si drurë ulliri rreth tryezës sate!
4. Ja, kështu do të bekohet njeriu që ka frikë nga Zoti.
5. Zoti të bekoftë nga Sioni dhe ti pafsh begatinë e Jeruzalemit tërë ditët e jetës sate.
6. Po, pafsh bijtë e bijve të tu. Paqja qoftë mbi Izraelin.

  Psalms (128/150)