Psalms (124/150)  

1. Në qoftë se Zoti nuk do të kishte mbajtur anën tonë, le të thotë Izraeli:
2. "Në qoftë se Zoti nuk do të kishte mbajtur anën tonë, kur njerëzit u ngritën kundër nesh,
3. ata do të na kishin përpirë të gjallë, aq shumë shpërtheu zëmërimi i tyre kundër nesh;
4. atëherë ujërat do të na kishin mbuluar dhe përroi do të kishte kaluar mbi ne,
5. atëherë ujërat e fryra do të kishin kaluar mbi ne".
6. Bekuar qoftë Zoti, që nuk na la si pre të dhëmbëve të tyre.
7. Shpirti ynë shpëtoi si zogu nga laku i gjuetarit; laku u këput dhe ne shpëtuam.
8. Ndihma jonë është te emri i Zotit, që ka krijuar qiejtë dhe tokën.

  Psalms (124/150)