Psalms (120/150)  

1. Në ankthin tim i klitha Zotit, dhe ai m'u përgjigj.
2. O Zot, më çliro nga buzët gënjeshtare dhe nga gjuha mashtruese.
3. Çfarë do të të japin ose çfarë do të të shtojnë, o gjuhë gënjeshtare?
4. Shigjeta të mprehta të një trimi, me qymyr dëllinje.
5. I mjeri unë, që banoj në Meshek dhe që strehohem në çadrat e Kedarit!
6. Tepër gjatë kam banuar me ata që e urrejnë paqen.
7. Unë jam për paqen; ata përkundrazi, kur unë flas, janë për luftën.

  Psalms (120/150)