Proverbs (10/31)  

1. Fjalët e urta të Salomonit. Një fëmijë e urtë e gëzon të atin, por një fëmijë budalla i shkakton vuajtje nënes së vet.
2. Thesaret e padrejtësisë nuk japin dobi, por drejtësia të çliron nga vdekja.
3. Zoti nuk do të lejojë që i drejti të vuajë nga uria, por hedh poshtë dëshirën e të pabesëve.
4. Kush punon me dorë përtace varfërohet, por dora e njerëzve të zellshëm të bën të pasurohesh.
5. Ai që mbledh gjatë verës është një bir i matur, por ai që fle në kohën e korrjeve është një bir që të mbulon me turp.
6. Ka bekime mbi kokën e të drejtit, por dhuna e mbulon gojën e të pabesëve.
7. Kujtimi i të drejtit është në bekim, por emri i të pabesit do të kalbet.
8. Zemërurti i pranon urdhërimet, por fjalamani budalla do të rrëzohet.
9. Ai që ecën në ndershmëri ecën i sigurt, por ai që ndjek rrugë dredharake ka për t'u zbuluar.
10. Kush e shkel syrin shkakton vuajtje, por fjalamani budalla do të rrëzohet.
11. Goja e të drejtit është një burim jete, por dhuna e mbulon gojën e të pabesëve.
12. Urrejtja shkakton grindje, por dashuria mbulon të gjitha fajet.
13. Dituria gjendet mbi buzët e atyre që kanë mendje, por shkopi është për kurrizin e atyre që nuk kanë mend.
14. Të urtët grumbullojnë njohuri, por goja e budallait është një shkatërrim i shpejtë.
15. Begatia e të pasurit është qyteti i tij i fortë; shkatërrimi i të varfërit është varfëria e tyre.
16. Puna e të drejtit i shërben jetës, fitimi i të pabesit mëkatit.
17. Kush ruan mësimet është në rrugën e jetës; por kush nuk pranon kritikën humb.
18. Kush e maskon urrejtjen ka buzë gënjeshtare dhe ai që përhap shpifje është budalla.
19. Në fjalët e shumta faji nuk mungon, por ai që i frenon buzët e tij është i urtë.
20. Gjuha e të drejtit është argjend i zgjedhur, por zemra e të pabesëve vlen pak.
21. Buzët e të drejtit ushqejnë mjaft njerëz, por budallenjtë vdesin sepse nuk kanë mend.
22. Bekimi i Zotit pasuron dhe ai nuk shton asnjë vuajtje.
23. Kryerja e një kobi për budallanë është si një zbavitje; kështu është dituria për njeriun që ka mend.
24. Të pabesit i ndodh ajo nga e cila trembet, por njerëzve të drejtë u jepet ajo që dëshirojnë.
25. Kur kalon furtuna, i pabesi nuk është më, por i drejti ka një themel të përjetshëm.
26. Ashtu si uthulla për dhëmbët dhe tymi për sytë, kështu është dembeli për ata që e dërgojnë.
27. Frika e Zotit i zgjat ditët, por vitet e të pabesit do të shkurtohen.
28. Shpresa e të drejtëve është gëzimi, por pritja e të pabesëve do të zhduket.
29. Rruga e Zotit është një kala për njeriun e ndershëm, por është shkatërrim për ata që kryejnë padrejtësi.
30. I drejti nuk do të lëvizet kurrë, por të pabesët nuk do të banojnë në tokë.
31. Goja e të drejtit prodhon dituri, por gjuha e çoroditur do të pritet.
32. Buzët e të drejtit njohin atë që është e pranueshme; por goja e të pabesëve njeh vetëm gjëra të çoroditura.

  Proverbs (10/31)