Job (25/42)  

1. Atëherë Bildadi nga Shuahu u përgjigj dhe tha:
2. "Atij i përkasin sundimi dhe terrori: ai sjell paqen në vendet e tij shumë të larta.
3. A mund të llogariten vallë ushtritë e tij? Dhe mbi kë nuk del drita e tij?
4. Si mund të jetë, pra, njeriu i drejtë përpara Perëndisë, ose si mund të jetë i pastër një i lindur nga një grua?
5. Dhe në se edhe hëna nuk shkëlqen dhe yjet nuk janë të pastër në sytë e tij,
6. aq më pak njeriu, që është një vemje, biri i njeriut që është një krimb!".

  Job (25/42)