Psalms (63/150)  

1. 'n Psalm van Dawid, toe hy in die woestyn van Juda was.
2. o God, U is my God, U soek ek; my siel dors na U, my vlees smag na U, in 'n dor en uitgedroogde land, sonder water.
3. Só het ek U in die heiligdom aanskou, om u sterkte en u heerlikheid te sien.
4. Want u goedertierenheid is beter as die lewe; my lippe moet U prys.
5. Só sal ek U prys my lewe lank, in u Naam my hande ophef.
6. Soos met vet en vettigheid sal my siel versadig word, en my mond sal roem met jubelende lippe
7. as ek aan U dink op my bed, in die nagwake oor U peins.
8. Want U was 'n hulp vir my, en in die skaduwee van u vleuels sal ek jubel.
9. My siel is aan U verkleef; u regterhand ondersteun my.
10. Maar húlle wat soek om my lewe te verderwe, hulle sal kom in die onderste plekke van die aarde.
11. Hy sal oorgelewer word in die mag van die swaard; die deel van die jakkalse sal hulle word.
12. Maar die koning sal bly wees in God; elkeen wat by Hom sweer, sal hom beroem; want die mond van die leuensprekers sal gestop word.

  Psalms (63/150)