Psalms (62/150)  

1. Vir die musiekleier; op die wysie van: "Jedútun." 'n Psalm van Dawid.
2. Ja, my siel is stil tot God; van Hom is my heil.
3. Hy alleen is my rots en my heil, my rotsvesting; ek sal nie grootliks wankel nie.
4. Hoe lank sal julle aanstorm op 'n man, julle almal hom verbrysel soos 'n muur wat oorhang, 'n omgestote klipmuur?
5. Ja, hulle hou raad om hom van sy hoogte af te stoot; hulle het behae in leuens; met hul mond seën hulle, maar met hul binneste vloek hulle. Sela.
6. Wees net maar stil tot God, my siel, want van Hom is my verwagting!
7. Sekerlik, Hy is my rots en my heil, my rotsvesting; ek sal nie wankel nie.
8. By God is my heil en my eer; die rots van my sterkte, my toevlug is in God.
9. Vertrou op Hom altyd, o volk! Stort julle hart uit voor sy aangesig! God is 'n toevlug vir ons. Sela.
10. Ja, nietigheid is die mensekinders, leuens is die aansienlikes; in die weegskaal moet hulle opgaan, almal saam is hulle minder as nietigheid.
11. Vertrou nie op verdrukking en bou geen ydele hoop op rowery nie; as die vermoë aangroei, sit daar die hart nie op nie!
12. Een ding het God gespreek, twee is dit wat ek gehoor het: dat die sterkte aan God behoort,
13. en aan U, o Here, behoort die goedertierenheid; want U vergeld elkeen na sy werk.

  Psalms (62/150)