Psalms (61/150)  

1. Vir die musiekleier; met snaarinstrumente. 'n Psalm van Dawid.
2. o God, hoor my smeking, luister na my gebed!
3. Van die einde van die aarde af roep ek U aan as my hart beswyk; lei my op 'n rots wat vir my te hoog is.
4. Want U het 'n toevlug vir my geword, 'n sterk toring teen die vyand.
5. Ek wil in u tent vertoef vir ewig, in die skuilplek van u vleuels my verberg. Sela.
6. Want U, o God, het my geloftes gehoor; U het die besitting gegee van die wat u Naam vrees.
7. Mag U dae by die koning se dae byvoeg; mag sy jare wees soos van geslag tot geslag.
8. Mag hy vir ewig voor die aangesig van God op die troon sit; beskik goedertierenheid en trou, dat dié hom bewaar.
9. Só wil ek psalmsing tot eer van u Naam tot in ewigheid, om my geloftes te betaal, dag ná dag.

  Psalms (61/150)