Psalms (16/150)  

1. 'n Gedig van Dawid. Bewaar my, o God, want by U skuil ek.
2. Ek het tot die HERE gesê: U is my Here; vir my is daar geen goed bo U nie.
3. Maar aangaande die heiliges wat op die aarde is, sê ek: Hulle is die heerlikes in wie al my behae is.
4. Die smarte van hulle wat 'n ander god met gawes vereer, sal menigvuldig wees; ek sal hulle drankoffers van bloed nie uitgiet en hulle name op my lippe nie neem nie.
5. Die HERE is die deel van my erfenis en van my beker; U onderhou my lot.
6. Die meetsnoere het vir my in lieflike plekke geval, ja, my erfenis is vir my mooi.
7. Ek sal die HERE loof wat my raad gegee het; selfs in die nag vermaan my niere my.
8. Ek stel die HERE altyddeur voor my; omdat Hy aan my regterhand is, sal ek nie wankel nie.
9. Daarom is my hart bly en my eer juig; ook sal my vlees in veiligheid woon;
10. want U sal my siel aan die doderyk nie oorgee nie; U sal nie toelaat dat u gunsgenoot verderwing sien nie.
11. U sal my die pad van die lewe bekend maak; versadiging van vreugde is voor u aangesig, lieflikhede in u regterhand, vir ewig.

  Psalms (16/150)