Psalms (150/150)    

1. Halleluja! Loof God in sy heiligdom, loof Hom in sy sterk uitspansel!
2. Loof Hom oor sy magtige dade, loof Hom na die volheid van sy grootheid!
3. Loof Hom met basuingeklank, loof Hom met harp en siter;
4. loof Hom met tamboeryn en koordans, loof Hom met snarespel en fluit;
5. loof Hom met helder simbale, loof Hom met klinkende simbale!
6. Laat alles wat asem het, die HERE loof! Halleluja!

  Psalms (150/150)