Psalms (130/150)  

1. 'n Bedevaartslied. Uit die dieptes roep ek U aan, o HERE!
2. Here, hoor na my stem; laat u ore luister na die stem van my smekinge.
3. As U, HERE, die ongeregtighede in gedagtenis hou, Here, wie sal bestaan?
4. Maar by U is vergewing, dat U gevrees mag word.
5. Ek wag op die HERE; my siel wag, en ek hoop op sy woord.
6. My siel wag op die Here meer as wagters op die môre, wagters op die môre.
7. Wag op die HERE, o Israel! want by die HERE is die goedertierenheid, en by Hom is daar veel verlossing;
8. en Hy self sal Israel verlos van al sy ongeregtighede.

  Psalms (130/150)