Psalms (11/150)  

1. Vir die musiekleier. 'n Psalm van Dawid. By die HERE skuil ek. Hoe kan julle dan vir my sê: Vlug na julle berg soos 'n voël!
2. Want kyk, die goddelose span die boog; hulle het hul pyl op die snaar reggesit om in die donker te skiet na die opregtes van hart.
3. As die fondamente omgegooi word, wat kan die regverdige doen?
4. Die HERE is in sy heilige paleis; die troon van die HERE is in die hemel; sy oë sien, sy ooglede toets die mensekinders.
5. Die HERE toets die regverdige; maar sy siel haat die goddelose en die wat geweld liefhet.
6. Hy sal op die goddelose vangnette, vuur en swawel laat reën; en 'n gloeiende wind sal die deel van hulle beker wees.
7. Want die HERE is regverdig; Hy het geregtighede lief; die opregtes sal sy aangesig sien.

  Psalms (11/150)