Psalms (100/150)  

1. 'n Psalm. By die lofoffer. Juig voor die HERE, o ganse aarde!
2. Dien die HERE met blydskap; kom voor sy aangesig met gejubel.
3. Erken dat die HERE God is: Hy het ons gemaak, en ons is syne, sy volk en die skape van sy weide.
4. Gaan sy poorte in met lof, sy voorhowe met lofgesang; loof Hom, prys sy Naam.
5. Want die HERE is goed; sy goedertierenheid is tot in ewigheid, en sy trou van geslag tot geslag.

  Psalms (100/150)